Ο οδικός μας χάρτης

Εδώ μπορείτε να μάθετε τι έχουμε αποστείλει πρόσφατα, σε τι εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και μερικές ιδέες για το τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια.      
Ιδέες
Create an employee app
General
Terms available per language
Visitors
Επόμενο
Hot desk booking
Hot desk
Εξέλιξη
Web platform in Spanish
General
Λάιβ
Weekly CSV export to certain hosts with all data
General
Create visitor categories
Visitors
Google Forms integration
Visitors
Sound (every minute) when iPad is not connected to WiFi
General
Motion detection for QR scanning
General
Check-in + 1
Visitors
Visitor duration time printout
Visitors
Adjustable retention time for employee data
General
Adjustable retention time delivery data
Delivery
Emails for admins in CC: distinction between visitors and deliveries
General
Reception rights for deliveries
Delivery
Send e-mail when visitor checks out
Visitors
Auto-checkout visitors by the end of the day
Visitors