Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Γενικά

Introducing Lobbipad in your company
Recurring visitors

Το iPad σας και η εφαρμογή Lobbipad

Connect an iPad to Lobbipad
Touchless check-in/out with QR code
Types of iPad
Offline mode
Lock an iPad
Checking out visitors
Switch to own iCloud account
Reset an iPad if it's not responding anymore
Switch between Azetry & Qwerty
Disable sleep mode
Connect an iPad to the Internet
Disable pictures
Update the Lobbipad app
Poor Wi-Fi connectivity
Available languages
Group sign-in
Customising check-in fields
Check-outs not appearing
Close the Lobbipad app on the iPad

Οικοδεσπότες & ειδοποιήσεις

Hosts
Unknown host
Administrator rights
Feedback from host
Customise notifications
Text messages not delivered
SPAM

Προεγγραφή

Creating pre-registrations in your calendar integration
Edit pre-registration e-mail to visitors

Ενσωματώσεις

Slack
AD synchronisation
OKTA synchronisation
Microsoft Teams
Zoom

Εκτυπωτής

Printer suddenly stopped printing
Which printers to choose
Link the Brother QL-820NWB printer
Bluetooth not pairing
Reset the Brother QL-820NWB printer
Not printing after label roll switch
Unlink and re-link the Brother QL-820NWB printer

Αναπάντητες ερωτήσεις;

Ψάχνετε για περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε αμέσως.
Επικοινωνήστε μαζί μας