PRIVACYbeleid

Welkom op de Lobbipad-website (de "Website") van The Offix bvba ("Onderneming", "wij" en/of "we", "ons" en/of "onze"). Deze Website wordt beheerd door The Offix bvba en werd opgezet om informatie te verstrekken over The Offix bvba en de Lobbipad-bezoekersregistratiediensten die we verlenen aan onze zakelijke klanten ("Diensten") en aan de bezoekers van onze Website ("u", "uw"). Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van The Offix met betrekking tot informatie, waaronder persoonlijk identificeerbare gegevens ("Persoonsgegevens") en andere geaggregeerde informatie die wordt verzameld van bezoekers aan de Website.

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Wanneer u via de Website met ons communiceert, kunnen wij Persoonsgegevens en andere informatie van u verzamelen om een antwoord te geven op uw vragen, om uw problemen op te lossen, om toegang te verschaffen tot onze Diensten, om uw gebruik van onze Diensten op te volgen, om de functionaliteit van de Website en Diensten te verbeteren, om inzicht te krijgen in onze gebruikers en ook voor statistische evaluatiedoeleinden (om het totale aantal bezoekers aan onze Website, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze Website, de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers op te volgen). De volgende gegevens worden verzameld voor de bovengenoemde doeleinden:
- Door u verstrekte Persoonsgegevens Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u dergelijke informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt met een vraag of uw bedrijf online registreert om toegang te krijgen tot de Diensten. We doen ons best om overal waar de Onderneming Persoonsgegevens verzamelt via een link naar dit Privacybeleid te verwijzen. Door ons vrijwillig Persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met ons gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid en voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verstrekt. Wanneer u ons Persoonsgegevens verstrekt, erkent u en stemt u ermee in dat deze Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen van uw huidige locatie naar de kantoren en servers van de Onderneming en de gemachtigde derden waarnaar hierin wordt verwezen.
- Niet-identificeerbare gegevens Wanneer u via de Website met de Onderneming communiceert, ontvangen en slaan we bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare gegevens op. Deze gegevens, die passief worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, kunnen momenteel niet worden gebruikt om u specifiek te identificeren. De Onderneming kan dergelijke informatie zelf opslaan of opnemen in databases die eigendom zijn van en worden onderhouden door filialen, agenten of dienstverleners van de Onderneming. Wij kunnen deze informatie gebruiken en met andere informatie samenvoegen om bijvoorbeeld het totale aantal bezoekers aan onze Website, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze Website en de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers bij te houden. Het is belangrijk op te merken dat er in het kader van dit proces geen Persoonsgegevens beschikbaar zijn of worden gebruikt. Bij de exploitatie van de Website kunnen we gebruik maken van een technologie die "cookies" wordt genoemd. Een cookie is informatie die onze computers aan uw browser doorgeeft wanneer u de Website bezoekt. Onze cookies helpen ons om extra functionaliteit aan de Website toe te voegen en om het gebruik van de Website nauwkeuriger te analyseren. In alle gevallen waarin we cookies gebruiken, zullen we geen Persoonsgegevens verzamelen, tenzij met uw toestemming. Op de meeste webbrowsers vindt u in de werkbalk een "Help"-rubriek. Raadpleeg deze rubriek om te weten te komen op welke manier u een melding kunt krijgen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies kunt uitschakelen. Wij raden aan cookies ingeschakeld te laten, zodat u gebruik kunt maken van onze speciale functies.
- Geaggregeerde persoonsgegevens In een voortdurend streven om onze gebruikers beter te begrijpen en van dienst te zijn, voert de Onderneming vaak onderzoek uit naar de demografie, interesses en het gedrag van gebruikers op basis van de Persoonsgegevens en andere aan ons verstrekte informatie. Dit onderzoek kan op een geaggregeerde manier worden gebundeld en geanalyseerd en de Onderneming kan deze geaggregeerde gegevens delen met haar filialen, agenten en zakenpartners. Deze geaggregeerde informatie laat geen persoonlijke identificatie toe. Voor andere wettelijke doeleinden kan de Onderneming ook geaggregeerde gebruikersstatistieken meedelen aan huidige en toekomstige zakenpartners en aan andere derden.
- Gegevens van Zakelijke Klanten Zoals hierboven beschreven, biedt de Onderneming bezoekersregistratiediensten aan zakelijke klanten aan via haar Lobbipad-Diensten. In verband met die Diensten kunnen onze zakelijke klanten elektronisch gegevens of informatie over hun bezoekers aan de Diensten verstrekken voor hosting- en verwerkingsdoeleinden ("Gegevens van Zakelijke Klanten"). De Onderneming gebruikt de Gegevens van Zakelijke Klanten alleen conform de voorwaarden van de overeenkomst met onze zakelijke klanten of zoals wettelijk vereist.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE
De Onderneming gebruikt de door u verstrekte Persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Indien u Persoonsgegevens om een bepaalde reden verstrekt, kunnen wij de Persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarvoor deze werden aangeleverd. Als u bijvoorbeeld via e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de door u verstrekte Persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen. Op dezelfde manier zullen wij de Persoonsgegevens die u verstrekt om toegang te krijgen tot de Diensten gebruiken om die toegang mogelijk te maken en om uw gebruik van deze Diensten te controleren. De Onderneming en haar dochterondernemingen en filialen (de "Verbonden Ondernemingen") kunnen uw Persoonsgegevens en andere niet-persoonlijk identificeerbare gegevens die worden verzameld ook gebruiken om ons te helpen de inhoud en functionaliteit van de Website en Diensten te verbeteren, om onze gebruikers beter te begrijpen en om de Website en Diensten te optimaliseren. De Onderneming en Verbonden Ondernemingen kunnen deze informatie gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen om u te informeren over diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Als u bovendien op enig moment geen toekomstige marketingberichten meer wilt ontvangen of uw naam uit onze mailinglijsten wilt laten schrappen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.

DUUR
Wij bewaren uw Persoonsgegevens en andere informatie die via de Website wordt verzameld gedurende een periode van 10 jaar. Indien u wilt dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar dpo@lobbipad.com.
Zoals hierboven beschreven, biedt de Onderneming bezoekersregistratiediensten aan zakelijke klanten aan via haar Lobbipad-Diensten. In verband met die Diensten kunnen onze zakelijke klanten elektronisch gegevens of informatie over hun bezoekers aan de Diensten verstrekken voor hosting- en verwerkingsdoeleinden ("Gegevens van Zakelijke Klanten"). De Onderneming gebruikt de Gegevens van Zakelijke Klanten alleen conform de voorwaarden van de overeenkomst met onze zakelijke klanten of zoals wettelijk vereist.

VRIJGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE
De Onderneming zal uw gegevens op geen enkele manier verkopen. Wij beschouwen deze gegevens als een essentieel onderdeel van onze relatie met u. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin wij uw Persoonsgegevens kunnen delen met bepaalde derden zonder verdere kennisgeving aan u, zoals hieronder uiteengezet:
- Bedrijfsoverdrachten Naarmate onze onderneming verder ontwikkelt, kunnen we eventueel bepaalde afdelingen of activa verkopen of aankopen. In het geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.
- Verbonden Ondernemingen We kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met onze Verbonden Ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.
- Makelaars, consultants en verbonden externen Net als heel wat andere bedrijven huurt de Onderneming soms andere bedrijven in om bepaalde zakelijke functies uit te oefenen. Voorbeelden van dergelijke functies zijn het mailen van informatie, het onderhouden van databases en het verwerken van betalingen. Wanneer we een dergelijke functie door een andere entiteit laten uitvoeren, verschaffen we hen alleen de informatie die ze nodig hebben om hun specifieke functie uit te oefenen.
- Wettelijke vereisten De Onderneming kan uw Persoonsgegevens vrijgeven indien dat wettelijk vereist is of indien het te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) de rechten of eigendommen van de Onderneming of anderen te beschermen of te verdedigen, (iii) in dringende omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

UITZONDERINGEN
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die door de Onderneming worden verzameld, behalve de Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op ongevraagde informatie die u op een of andere manier aan de Onderneming verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie gepost op openbare pagina's van de Website, ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen aan bestaande producten en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk, "Ongevraagde Informatie"). Alle Ongevraagde Informatie zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en het staat de Onderneming vrij om dergelijke Ongevraagde Informatie te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verdelen aan anderen, zonder beperking of toeschrijving.

KINDEREN
De Onderneming verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Bent u jonger dan 13 jaar, geef dan geen Persoonsgegevens door. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en ons Privacybeleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit zonder hun toestemming Persoonsgegevens te verstrekken. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonsgegevens aan de Onderneming heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en we zullen er alles aan doen om die informatie uit onze databases te verwijderen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op de Website. De Website of Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door de Onderneming worden beheerd of waarover de Onderneming geen controle heeft. Het beleid en de procedures die we hier hebben beschreven, zijn niet van toepassing op de websites of diensten van derden. Het toevoegen van links houdt geenszins in dat de Onderneming de websites of diensten van derden onderschrijft of heeft beoordeeld. Wij raden aan rechtstreeks contact op te nemen met deze websites om meer te weten te komen over hun privacybeleid.

BEVEILIGING
De Onderneming neemt redelijke maatregelen om de Persoonsgegevens die via de Website worden verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging, vernietiging of enige vorm van onwettige verwerking. De Onderneming waarborgt een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van uitvoering, de risico's in verband met de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Geen enkele internet- of e-mailtransmissie is echter ooit volledig veilig of foutloos. Daarom moet u er goed op letten welke informatie u ons via e-mail toestuurt. Houd hier rekening mee wanneer u Persoonsgegevens via het internet aan de Onderneming verstrekt. Raadpleeg ons Beveiligingsbeleid voor meer informatie over de bescherming van uw Persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID VAN DE ONDERNEMING
Onze activiteiten kunnen nu en dan veranderen. Daarom kan het voor de Onderneming soms noodzakelijk zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op eender welk moment en geregeld bij te werken of te wijzigen en zal u van een dergelijke bijwerking of wijziging steeds op de hoogte brengen. Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op de hieronder vermelde datum. Uw voortgezet gebruik van de Website na kennisgeving geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het herziene Privacybeleid.

TOEPASSELIJK RECHT
Met uitzondering van de verwerking van de Gegevens van Zakelijke Klanten treden wij op als verantwoordelijke voor de verwerking en houden wij ons aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

INZAGE IN GEGEVENS EN CONTACT
Onder de voorwaarden vastgelegd in de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, u te verzetten tegen hun verwerking, om hun verbetering, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid te vragen en om klacht bij de bevoegde toezichthoudende overheid neer te leggen. Om uw Persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig te houden, kunt u met ons contact opnemen zoals hieronder aangegeven. Neem ook gerust contact met ons op als u vragen hebt over het Privacybeleid van de Onderneming of over onze informatiepraktijken. Laatst bijgewerkt op 3 mei 2018.

CONTACTGEGEVENS
Indien u vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid zoals hierboven omschreven, kunt u contact met ons opnemen via: The Offix bvba, Lange Rekstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, België. team@theoffix.com